תרומות

אפשרויות התרומה לאתר תנ"ך יומי

כל התרומות הינן קודש להמשך הפעילות של אתר תנ"ך יומי.


תרומה באמצעות כרטיס אשראי
תרומה מאובטחת באמצעות חברת Paypal
תרום עכשיו

תרומה באמצעות העברה בנקאית

פרטי חשבון הבנק: בנק: 10,
סניף 895, חשבון 5324102.

תרומה באמצעות המחאה (צ'ק)
ניתן לשלוח המחאה (צ'ק) בדואר לכתובת: אבישי אילת, הקטיף 4 שדה יעקב, מיקוד 3658600
לפקודת: "עמותת תנ"ך יומי".

פרטים למשלוח קבלה

קבלה על התרומה תשלח באופן מקוון או בדואר חוזר

תודה רבה על תרומתך
(בתהליך קבלת פטור ממס לפי סעיף 46א)

תזכורת יומית במייל

קבלת מייל יומי עם סדר הקריאה היומי


הצטרפות לקבוצות ווטסאפ

לקבלת סדר הקריאה היומי, וכן הקראה, שיעור וקישורים נוספים
לחץ כאן  

לקבלת שיעור על סדר הקריאה היומי
לחץ כאן  

לחלוק מחשבות, רעיונות ושאלות על סדר הקריאה היומי
לחץ כאן  

להורדת האפליקציה

(למכשירי אנדרואיד בלבד)
קבלת תזכורת יומית לנייד בשעה הרצויה לך, עם קישור לסדר הקריאה היומי