תרומות

אפשרויות התרומה לאתר תנ"ך יומי

כל התרומות הינן קודש להמשך הפעילות של אתר תנ"ך יומי.


תרומה באמצעות כרטיס אשראי
תרומה מאובטחת באמצעות חברת Paypal
תרום עכשיו

תרומה באמצעות bit

למספר טלפון: 050-9653261

תרומה באמצעות העברה בנקאית

פרטי חשבון הבנק: בנק 14, סניף 362, מס' חשבון 159401.

תרומה באמצעות המחאה (צ'ק)
ניתן לשלוח המחאה (צ'ק) בדואר לכתובת: אבישי אילת, הקטיף 4 שדה יעקב, מיקוד 3658600
לפקודת: "אבישי אילת - תנ"ך יומי".

פרטים למשלוח קבלה

קבלה על התרומה תשלח באופן מקוון או בדואר חוזר

תודה רבה על תרומתך
(התרומה אינה מוכרת לפטור ממס לפי סעיף 46א)

הצטרף לרשימת התפוצה

לקבלת סדר הקריאה במייל, כולל קישור לקובץ קול


לחילופין ניתן להוריד אפליקציה לנייד

חפש 'תנ"ך יומי' בחנות האפליקציות (למכשירי אנדרואיד בלבד)

רשימת תפוצה