לוח לימוד שנתי

לחץ על הקישורים להלן להצגה ולהדפסה של הלוח המבוקש.

 

כללי

  רשימת הסדרים בנ"ך

 

לוחות לשנת תשפ"ב

  לוח רגיל - שני עמודים (פורמט A4)

  לוח קטן 2 עמודות - עמוד אחד, לאורך הדף (Portrait)

  לוח קטן 3 עמודות - עמוד אחד, לרוחב הדף (Landscape)

  לוח בחלוקה לפי פרקים ופסוקים - שני עמודים

 

לוחות לשנת תשפ"ג

  לוח רגיל

  לוח קטן 2 עמודות

  לוח קטן 3 עמודות

  לוח בחלוקה לפי פרקים ופסוקים

 

ברצוני להודות לשכני המוכשר דוד בולקא על כתיבת הקוד להכנה אוטומטית של הלוחות.

 

 

לוח לימוד שנתי

הצטרף לרשימת התפוצה

לקבלת סדר הקריאה במייל, כולל קישור לקובץ קול


רשימת תפוצה