הסכמות

הרב שלמה אבינר

ראש ישיבת "עטרת כוהנים"

הרב יעקב אריאל

רב העיר רמת גן

הרב שמחה לוי

ראש ישיבת "שדה יעקב"

הרב שלמה ריסקין

רב העיר אפרת וראש מוסדות "אור תורה"

הצטרף לרשימת התפוצה

לקבלת סדר הקריאה במייל, כולל קישור לקובץ קול


רשימת תפוצה