תנ"ך יומי

לוחות תנ"ך יומי

לחץ על הקישורים להלן להצגה ולהדפסה של הלוח המבוקש.

 

כללי             רשימת הסדרים בנ"ך

 

לוחות לשנת תשע"ט

לוח רגיל - פורמט A4, 2 עמודים

לוח קטן 2 עמודות - לאורך הדף (Portrait)

לוח קטן 3 עמודות - לרוחב הדף (Landscape)

לוח בחלוקה לפי פרקים ופסוקים - פורמט A4

 

לוחות לשנת תש"פ

לוח רגיל

לוח קטן 2 עמודות

לוח קטן 3 עמודות

לוח בחלוקה לפי פרקים ופסוקים